Bell Schedules

Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Zero period: 7/8 Spanish (T – Fri) 7:30 AM
Start of School 8:25 AM
Grades 1-3 Recess 9:30 AM 9:50 AM 20 min
TK Recess 9:45 AM 10:15 AM 30 min
Grades 4-6 Recess 9:55 AM 10:15 AM 20 min
Grades 7-8 Recess 10:15 AM 10:35 AM 20 min
Kindergarten Recess 10:15 AM 10:45 AM 30 min
TK Lunch 11:15 AM 11:45 AM 30 min
Grades 1-3 Lunch 11:25 AM 12:05 PM 40 min
Kindergarten Lunch 11:35 AM 12:15 PM 40 min
Grades 4-6 Lunch 11:55 AM 12:35 PM 40 min
Grades 7-8 Lunch 12:20 PM 1:00 PM 40 min
MONDAY ONLY - Early Dismissal Time 2:15 PM
Grades K-3 Dismissal 2:15 PM
Grades 4-8 Dismissal 3:00 PM